Tudi letos sodelujemo v Akciji za čiste zobe. Pri tem nam pomaga ga. Anka Debeljak.