Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica
Cesta Notranjskega odreda 10
1317 Sodražica

Davčna številka:41016017
Matična številka: 5087465000
Transakcijski racun šole: sprememba

E-pošta: os-sodrazica@guest.arnes.si
Spletno mesto: www.os-sodrazica.si

Ravnateljica: Majda Kovačič Cimperman
majda.kovacic-cimperman@guest.arnes.si

 

Enota vrtca
Cesta Notranjskega odreda 10
1317 Sodražica

Podružnična osnovna šola dr. Janeza Evangelista Kreka Sveti Gregor
Sveti Gregor 7
1316 Ortnek

 

Telefonske številke:

 • Tajništvo: 01/8350-550
 • Ravnateljica: 01/8350-551
 • Računovodstvo: 1/8350-552
 • Svetovalna služba: 01/8350-553
 • Knjižnica: 01/8350-554
 • Zbornica: 01/8350-555
 • Računalnica: 01/8350-556
 • Hišnik: 01/8350-557
 • Kuhinja -vodja prehrane: 01/8350-559
 • Kuhinja: 01/8350-569
 • Fax: 01/8350-560
 • Vrtec: 01/8350-558
 • Vrtec pomočnica rav. 01/8350-565
 • POŠ Sv. Gregor: 01/8366-324

 

 

Dostopnost