VESELI SMO

NOVEGA ŠOLSKEGA KOMBIJA, KI UČENCE VOZAČE VSAKODNEVNO VOZI V ŠOLO IN DOMOV ŽE OD 25. SEPTEMBRA 2017.