Z učenci 7. razreda smo pri izbirnem predmetu obdelava gradiv les za projektno nalogo izdelali stojnico. Ogledate si jo lahko v šolski avli.

Mentorica: Simona Štupica, prof. mat – tit