Četrto in petošolci iz Sodražice ter  tretji in četrti razred s POŠ Sveti Gregor smo obiskali Rokodelski center in Muzej Ribnica.

Pred Muzejem Ribnica

Ogled Muzeja v Ribnici

Gospa Breda nas je popeljala po treh zbirkah muzeja: ribniški zgodovini z bajko o zlati ribici, suhorobarstvo in lončarstvo, čarovništvo. Zelo so nas zanimali stari stroji, s katerimi so izdelovali suho robo. No, tudi to smo izvedeli, zakaj se pravi suha roba (gospodinje so kupovale izdelke le, če so bili suhi, zato so Ribničane spraševale, če je njihova roba suha) … V Rokodelskem centru smo se udeležili delavnice gline. Tretješolci POŠ Sv. Gregor so izdelovali lončke, četrtošolci pa gozdna tla v tlorisu. Imeli smo se  lepo in bilo je poučno.

Gozdna tla iz gline

Tako je uspešno minil naš prvi tehniški dan v letošnjem šolskem letu.

 

 

Dostopnost