ORGANIZACIJA ŠOLSKIH PREVOZOV

OD 9. 2. -12. 2. 2021VOZNI RED PO PREVOZNIKIH

 

Za šolski prevoz učencev prve triade bo organizirana ena jutranja in ena povratna vožnja.

 

 

ŠOLSKI KOMBI

 

PRIHOD V ŠOLO

 

GRDI DOL 7.30,

JELOVEC 7.40,

ŽIMARICE GASA 7. 55,

ŽIMARICE 8, 8.00

 

ODHOD IZ ŠOLE :

 

13.00   odhod za JELOVEC

13.15   odhod  za ŽIMARICE, GASA

13.35   odhod za GRDI DOL

 

 

POINT, ANA FURLIČ KRAJEC S.P.

 

PRIHOD V ŠOLO bo potekal po ustaljenem urniku druge vožnje:

 

7.25 iz začetne postaje iz smeri Zapotok-Vinice-Male Vinice-Ravni Dol, Nova Štifta-Lipovšica-Zamostec

8.00 iz začetne postaje iz smeri Podklanec-Globel-Žimarice

 

ODHOD IZ ŠOLE:

 

13.00  odhod za smer  Žimarice-Podklanec-Globel

13.15 odhod za smer, Zamostec-Lipovšica-Nova Štifta-Male Vinice-Ravni Dol-Vinice-Zapotok

 

 

FINSON, SONJA RIGLER S.P.

 

PRIHOD V ŠOLO bo potekal po ustaljenem urniku druge vožnje:

 

7.05 iz začetne postaje iz smeri Kržeti-Petrinci-Kračali-Janeži

7.35 iz začetne postaje iz smeri Praproče 13, Praproče-Maršiči-Pusti Hrib-Hojče-Graben-Hudi Konec-Sv. Gregor-Sodražica

 

 

ODHOD IZ ŠOLE:

 

13.00 odhod za smer KržetiPetrinci-Kračali-Janeži

13.20 (iz Sodražice) odhod za smer Sv. Gregor (odhod 13.25 iz Sv. G.)-Hojče-Graben–Hudi Konec-Maršiči-Pusti Hrib-Praproče-Praproče 13

 

 

RETA, MARKO KRŽE S.P.

 

PRIHOD V ŠOLO POŠ SV. GREGOR bo potekal po ustaljenem urniku druge vožnje:

 

7.50 iz začetne postaje iz smeri Perovo-Zadniki-Črnec-Brinovščica

8.00 iz začetne postaje iz smeri Grebenje-Junčje-Marolče-Andol

 

ODHOD IZ ŠOLE POŠ SV. GREGOR:

 

13.00 odhod za smer Brinovščica-Črnec-Zadnik Perovo

13.00 odhod za smer Andol- Marolče-Junčje- Grebenje

 

 

Šolski prevozi se izvajajo po modelu C, kar pomeni na način, da so potniki v kombiju/avtobusu na sedežih v cik-cak razporeditvi

 

Učenci se morajo pred vstopom na avtobus oz. kombi razkužiti roke. Ves čas prevoza nosijo masko, ki prekrije nos in usta. Na vstop v vozilo čakajo tako, da vzdržujejo varnostno razdaljo najmanj 2m. Razpoložljivi sedeži bodo označeni, učenci sedijo na vsakem drugem sedežu. Pri prevozu v šolo morajo učenci zasesti sedeže od začetka proti zadnjemu delu (avtobus) v kombiju se posedejo najprej zadaj. Pri prevozu domov, vstopajo v avtobus/kombi najprej učenci, ki se peljejo najbolj daleč, zadnji pa tisti, ki bodo izstopili prvi. Učenci naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v avtobusih.

 

Majda Kovačič Cimperman, ravnateljica

Dostopnost